Hantering av personuppgifter enligt GDPR

För behandlingen av dina personuppgifter är Båge´s Bilmek AB (556995-8985) personuppgiftansvarig.

När du blir kund eller visar intresse att bli kund hos oss ombeds du att lämna registreringsnummer på din bil som vi i vår tur använder för att hämta upp vissa personuppgifter till den som står som ägare till bilen ur myndigheters register. Det är uppgifter såsom namn och adress. Du ombeds också att lämna telefonnummer och i vissa fall mailadress.

Ändamålet för behandlingen av de personuppgifter som samlas in är för att vi ska kunna registrera personuppgifterna inför en beställning av arbete med dig som kund.

Personuppgifterna som registrerats sparas i enlighet med gällande lagstiftning. Ett exempel på sådan behandling är för att uppfylla kraven enligt bokföringslagen eller i samband med rapportering till Kronofogden, Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter.

Om du har några invändningar mot hur vi hanterar dina personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till oss.